office@kabor-bg.com       0887 961 664   0878 331 787     0746 3 76 43

Газови Инсталации

Изграждане и Сервиз на Газови Инсталации в гр.Сандански от Кабор Еоод

 

В наши дни Газовите инсталации се радват на много добър прием и е предпочитан метод на отопление на все повече домакинства и предприятия. Не случайно, към днешна дата, отоплението на Газ се води за № 1 на отоплителния пазар. Почти всяка трета жилищна сграда от новото строителство в газифицираните райони на България, е оборудвана с работещо на газ отопление, като тенденцията именно към Отопление на Газ е възходяща към днешна дата.
Природният газ е най-екологичния измежду невъзобновяемите горива, защото при изгарянето му се образуват драстично по-малко СО2 емисии.
В сравнение с отоплението с нафта или въглища, не е необходимо да транспортирате гориво и да го съхранявате, което от друга страна пести ценно време и място. А ако не сте свързани към газоразпределителната мрежа, предлагаме алтернатива на котлите с пропан-бутан.

При смяна на стар отоплителен котел на постоянна температура със съвременен кондензен уред, могат да се спестят до 30 % разходи за отопление. Дори при смяната на нискотемпературен котел с кондензен котел се получават икономии от около 10 %.

Защо инвестиция в Кондензна техника си заслужава?

 

кондензна техника за газово отопление

За разлика от конвенционалните котли, кондензните уреди използват допълнително топлината, съдържаща се в парата на  димните газове и така постигат значително по-високо ниво на енергийна ефективност.

Функционалният принцип при кондензната техника е следния:  При всеки процес на изгаряне се образува водна пара, която обикновено се изхвърля заедно с отработените газове (при конвенционалната техника).

Кондензните уреди обаче са оборудвани със специални топлообменници, чрез които водната пара кондензира още в уреда. Освобождаващата се при този процес топлина се подава за предварително подгряване в отоплителния контур.

Резултатът е средно 11% по-висока ефективност в сравнение с конвенционал-ните котли.

Разходи за газово отопление

 

разходи-газово-отопление

 Добавят се разходите за техник за монтирането на новото отопление, както и за необходимото за кондензните системи саниране на комина. В зависимост от дължината на тръбата и изпълнението при санирането на комина трябва да се очакват разходи между 750 и 7000 лева. Актуалните разходи за гориво за газ сега са около 8 стотинки на киловатчас.

Разходи за Отопление

 • Средни инвестиционни разходи
 • Енергийни разходи за първата година

Къде трябва да се разположи Газовият Котел при изграждане на Газовата инсталация за отопление?

Всички знаем, че жилищната площ е ценна и скъпа, особено, когато не разполагаме с достатъчно пространство.  С газовите котли, не е необходимо да имате отделно помещение или изолирано място във Вашия дом, където да разположите котела, защото, цялото необходимо оборудване за отопление и топла вода, е само на половин квадратен метърм като по този начин Вие оптимално оползотворявате жилищното или индустриално пространството.

варианти за разположение на инсталациите за газово отопление

Много важно момент при избора на място, където да разположите газовият котел е мястото и възможностите за извеждане на отработените газове или т.н. димоотводна система. При по-старите сгради за тази цел често може да се използва съществуващ комин, като необходимият за изгарянето въздух се взима от помещението. А при по-новите сгради най-често нямат комин. При този случай, голяма част от котлите са

снабдени с двойна тръба, през която котелът едновременно се захранват с пресен въздух и се изхвърлят отработените газове.

Така изборът къде да бъде поставен котелът, до голяма степен е оставен на клиента. За извеждането на отработените газове от кондензните отоплителни уреди ( В този случай Газов Котел), могат да се използват определени типове димоотводи, най-често в следните размери:

 • двойна тръба Ø 60/100 mm;
 • двойна тръба Ø 80/125 mm;
 • единични тръби Ø 80 mm.

Максимално допустимата дължина на тръбата за въздух за горене и отработените газове зависи от мощността на газовия котел и от броя на използваните колена. При котли с мощност до 30 kW е възможно димоотвеждане и захранване с пресен въздух в общ комин за 2 – 5 котела, като максималната височина в зависимост от типа присъединени котли може да бъде до 21 m. Тъй като температурата на повърхността на

димоотводите е под 85 °C, не са необходими минимални отстояния от възпламеними строителни материали. В схемата по-долу, можете да видите различни варианти на димоотводни системи.

Защо да предпочетете Кабор Еоод за Вашата Газова Инсталация?

Кабор Еоод е най-авторитетната сертифицирана фирма в гр. Сандански, която е удостоверена с прово на монтаж и сервиз на Газови Инсталации. Ние работим с най-добрите проектанти и монтажисти на Газови Инсталации в Югозападна България.

Кабор Еоод е Оторизирана фирма с Немски Сертификат за Проектиране, Монтаж и сервиз на всякакви по вид и големи Газифициращи системи.

За какво Гарантираме?

 1. Безплатни професионални консултации на място при клиента в удобен ден и час;
 2. Осигуряваме кратки срокове за проектиране и изграждане на газовата инсталация;
 3. Осигуряваме пълно сервизно обслужване, без допълнителни непредвидени разходи за поддръжка;
 4. Осигуряваме технически надзор за целия период на договора;
 5. Гарантираме кратък срок за отстраняване на повреди и постоянна връзка с контактен център;

Предимства на Отоплението на Газ

 • Висока енергийна ефективност, ниски текущи разходи;
 • Максимална мощност, минимално пространство;
 • Високоефективно използване на горивото чрез кондензна технология;
 • Добре се съчетава със слънчевата топлинна енергия – газовото отопление се изключва през лятото;
 • Голяма мощност за отопление на жилищни и обществени сгради;
 • Извънредно висок коефициент на ефективност 110%;
 • Високо качество на изработка и дълъг експлоатационен период;
 • Модерно отоплително решение за едно- и многофамилни къщи, многоетажни сгради за жилищни или търговски цели.
a