office@kabor-bg.com       0887 961 664   0878 331 787     0746 3 76 43

Слънчеви Инсталации

Слънчеви Инсталации

 

слънчеви-инсталации-санданскиСоларните системи се радват на постоянен нарастващ интерес, тъй като са най-интелигентното и ефикасно решение за произвеждане на топлина.

Оптимално оразмерената система пести голяма част от разходите за енергия и по този начин вложената инвестиция се връща само за няколко години. От Кабор Еоод препоръчваме използването на компоненти с високо качество, които гарантират дълъг експлоатационен период на съоръжението и висока рентабилност.

Посредством енергията от слънцето можем не само да спестяваме разходи, но и допринасяме за намаляване на въглеродните емисии. При добре изчислен обем на бойлера, необходим за задоволяване на нуждите от битова гореща вода, се спестява до 70% от разходите за топла вода.

Уникална като качество и ефективност система

 • Слънчева система с естествена циркулация на водата;
 • Не замръзва никога – издръжливост до – 60 градуса;
 • Надеждност и сигурност: 10 години гаранция;
 • Авангардна технология: ефективност на световно ниво, през всички сезони;
 • Грижа за природата;
 • Работен режим – в състояние на вакум;
 • Не изисква допълване или замяна на топло носителя.

Икономически ефект от използването на системата:

 • Спестена енергия за една година – 3200 – 3800 kWh;
 • Гарантирано покриване нуждите на семейството от топла вода почти изцяло благодарение на слънчевата енергия.

Соларни системи – Да използваш енергията на слънцето безплатно!

Слънцето предлага неограничен енергиен потенциал, който поддържа живота на нашата планета от 5 милиарда години и занапред то ще ни дарява със скъпоценна топлина.

годишно слънцегреене в българия

В България има слънцегреене с променлива интензивност в зависимост от съответната географска зона и съгласно изследванията на БАН варира от 1400 до 1700 kWh/m2. Навсякъде в страната слънцегреенето е подходящо за монтиране на соларни системи, които на средногодишна база покриват до 70% от нужната енергия за подгряване на битова вода, а през лятото дори на 100%.

Максималният комфорт е гарантиран при всякакво атмосферно време, благодарение на качеството на соларните колектори, в комбинация с газовите котли и бойлери. Дори когато не грее слънце, колекторите улавят енергията, пораждана от дифузната светлина и дават на макар и по-малък топлинен, но винаги безплатен принос към произвежданата от котела топлина.

Соларната инсталация е най-интелигентната и ефикасна система за произвеждане на топлина. Енергията, натрупвана в соларните колектори се съхранява и използва за подгряване на битова топла вода и за подпомагане за отоплението. Соларнара система е добър избор за почти всяко домакинство. Това важи не само за нови, но и за стари сгради. Достатъчно е да разполагате с покрив или с равна повърхност и соларната инсталация се приспособява към Вашия дом.

Благодарение на различните монтажни решения, соларните колектори могат да се монтират върху покрива или вградени в него – така нареченият интегриран монтаж, както и върху плоски покриви. Широката гама от термоуправления, бойлери с различен обем, соларни станции и други необходими принадлежности, дава възможност за лесен монтаж и естетически издържано изпълнение на соларната инсталация

Как работи Соларната система?

 

слънчева-система-функциониранеВ колектора слънцето затопля абсорбера и циркулиращия в него соларен флуид (вода с антифриз). Подгрятата вода се транспортира чрез циркулационна помпа към долната серпентина на соларния бойлер, където отдава топлината си на битовата вода в него. Регулаторът по температурната разлика включва циркулационната помпа в соларния контур само тогава, когато температурата в колектора е по-висока от тази в долната част на бойлера.

Разликата в температурата се отчита от съответни температурни датчици. Когато слънцегреенето е прекалено слабо, соларният бойлер може да бъде подгрят от допълнителен топлоизточник (например газов или електрически котел) през горната серпентина.

Поради температурното разслояване в стоящия бойлер доподгряването се ограничава в горната му част, като по този начин то се използва възможно най-малко. В момента, в който се постигне желаната температура в бойлера, мощността на котела остава на разположение за отопление на жилището.

В зависимост от потребността на домакинството, Соларната система може да бъде:

 1. Соларна система за подгряване на битова вода;
 2. Соларна система за подгряване на битова вода и подпомагане на отоплението;
 3. Соларна система с кондензен котел;
 4. Соларна Система с Газов котел.

слънчевата-система-спестява-париСлънчевите/Соларните Инсталации – Опазват околна среда

 

 • Ежегодно всяка една система COMPACT предотвратява изхвърлянето в атмосферата на повече от два тона въглероден двуокис.

Соларната система със слънчеви колектори за топла вода е перфектен избор за всяко домакинство.

Предимствата на соларната система са много, а ето и някои от тях:

 • Лесно се интегрират във вече изградени сгради като не е нужна дори преработка на ВиК мрежата;
 • Слънчевите колектори като замесители на класическия ел. нагревател, спестяват до 70% от разходите за битова гореща вода
 • Инвестицията ви се възвръа в рамките на до 4 години, а с поскъпване на ел. енергията този период намалява
 • Соларните системи могат да се финансират по програми за Енергийна ефективност, с което ви се възстановяват 20% от инвестицията.

Това което е необходимо за изграждането на соларна система със слънчеви колектори за топла вода е достъпен покрив за разполагането за слънчевите колектори и да замените електрическия си бойлер, с бойлер със серпентина, на която да се подвърже соларната система. А за безаварийна работа на системата, можете да се консултирате с нашите специалсти и да  изберете специализирано соларно оборудване.

Защо да инвестирате в Соларна система?

 

соларната-инсталация-спестява-пари

Използването на фосилните и ядрени суровини – въглища,нефт, природен газ и уран расте все повече, тъй като трябва да покрива увеличаващата се потребност от енергия на планетата. Тази тенденция, в комбинация с ограничеността на ресурсите, неизменно ще доведе до дефицит в енергоснабдяването.

За загряване на битова вода се използва средно една четвърт от използваната в българските домакинства енергия. Повече от половината от ползваната топла вода е необходима в банята, една трета е за пералнята, а останалата част – в кухнята. Инсталирането на енергийно ефективно решение за подгряване на битовата вода, ще реализира реална икономия от сметките за енергия и ще Ви направи по-независими от растящите й цени.

 

лого-бош
интерметал-лого
logo-clivento
риело оод лого
стил-калор-лого
елтерм-еоод-лого
Viessmann-logo
baxi-gazovi-kotli
a