Кондензни Газови котли Viessmann за стенен монтаж

При кондензната техника се оползотворява не само топлината, получена при изгарянето на прородната газ, но и допълнително топлината, която при конвенционалната техника остава неизползвана.

Кондензните котли отнемат топлината, съдържаща се в отработените газове и я отдават към отоплителната система.

За тази цел кондензните котли на Viessmann са оборудвани с топлообменници от неръждаема стомана Inox-Radial, които охлаждат отработените газове, преди те да бъдат отведени към комина, до толкова, че съдържащите се в тях водни пари кондензират и така образувалата се допълнителна топлина се отдава на отоплителната система.

Eфективно отопление на газ благодарение на кондензна техника

Кондензната техника използва не само топлината, която възниква като измерима температура при процеса на горене, но допълнително и съдържанието на водни пари. Кондензните котли извличат почти напълно топлината в отработените газове и я отдават на отопителната система. 

В кондензните котли има вградени мощни топлообменници, които дотолкова охлаждат отработените газове, преди те да се изхвърлят през комина, че съдържащите се в тях водни пари кондензират и отделената при кондензацията топлина се предава на отоплителната инсталация.

Отопление с газ – икономично и екологично

С тази технология стенните газови кондензни котли на Viessmann достигат коефициент на ефективост до 98%. Така отоплителната система с кондензен котел работи изключително икономично, което спестява както енергия и пари, така и щади околната среда.  

Газова горелка MatriX - Viessmann

Газовата горелка MatriX е важно звено от отоплителната техника на Viessmann. С използването на MatriX-структура от неръждаема стомана горелката се отличава с дълъг живот и е устойчива на високи температурни натоварвания.

Продуктова гама на Газови Котли - Viessmann

Vitodens 200

кондензен-газов-котел-витоденс-200-висман

Vitocrossal 200 CM2

кондензен-газов-котел-витокросал-200-СМ2

Vitocrossal 200 CM2C

Vitocrossal 300 CT3U

кондензен-газов-котел-Vitocrossal-300-CT3U

Vitocrossal 300 CR3B

kondenzen-gazow-kotel-vistan-Vitocrossal-300-CR3B

Vitocrossal 300 CT3B

gazov-kotel-Vitocrossal-300-CT3B

Vitodens 100-W

кондензен-газов-котел-Vitodens-100-W

Vitodens 111-W

gazow-kotel-viessmann-Vitodens-111-W

Vitocrossal-100

кондензен-газов-котел-Vitocrossal-100-кабор-еоод