Отопление на Газ за Оранжерии

газово отопление на оранжерии,отопление с пропан оранжерии

Енергийна ефективност на оранжерии

Един от най ефективните нови методи за производство на енергия е когенерацията – технология, при която се произвежда и топлина, и електричество.

Поставянето на иновативната инсталация в даден оранжериен комплекс представлява крупна инвестиция, която обаче е възвръщаема.

Когенерационната инсталация е свързана с изграждане на газопровод, поставяне на специални котли и монтиране на когенератор. Газифицирането води до висока енергийна ефективност, икономическа рентабилност и намаляване емисиите на парникови газове в атмосферата.

Впрочем силно въздействие върху енергийната ефективност оказва отоплителната система. Тя трябва да бъде съобразена с конструкцията и размерите на постройката, с нейното покритие и предназначение. Оранжериите могат да бъдат със стъклено, полиетиленово, полипропиленово или многопластово покритие. Според вида на покрива пък са единични и блокови. Видовете отопление обаче са много повече.

Отоплителната инсталация е основен консуматор на енергия, затова трябва да бъде съобразена с последните тенденции в тази сфера. Всички видове отопление притежават и предимства, и недостатъци, ето защо правилният избор е от съществено значение за ефективното функциониране на системата.

При всички оранжерии е задължително изградената инсталация да бъде надеждна и висококачествена, така че да гарантира постоянно и безаварийно отопленние на обекта. Тя трябва да бъде съобразена още с климатичните условия в региона, спецификите при отглеждане на конкретните растения, цените на енергийните източници и възможностите за монтаж и възвръщане на инвестицията.

Отопление на Оранжерии с Пропан-Бутан

газово отопление на оранжерии,отопление с пропан оранжерии

Оранжерийното производство е сред дяловете на селското стопанство, които изискват най-големи инвестиции. Минимизирането на разходите и оптимизирането на работните процеси са сред приоритетите на всички производители в сектора.

На пазара вече съществуват изключително иновативни технологични решения, които са част от задължителните условия една оранжерия да бъде конкурентноспособна. Чрез тях енергийната ефективност на производството може да бъде осезаемо увеличена, а загубите – сведени до минимум.

Секторът на хранително-вкусовата промишленост бележи ръст през последните години у нас. Оранжерийното производство винаги се е считало за важна част от този процес, но поради икономическата ситуация в края на миналия век, огромна част от оранжериите в България са амортизирани и използват остарели методи за отопление, напояване и вентилация. И поради това секторът отчаяно се нуждае от модернизация и изграждане на нови оранжерийни съоръжения.

Необходимо е имплементирането на съвременни технологии и използването на актуални технически съоръжения и системи, които позволяват да бъдат осигурени перфектни условия за отглеждане на различни видове култури.

Полезни връзки

©2024. Kabor Ltd. All Rights Reserved.