Избор на Отоплителна система

Отоплението през зимните месеци са основна грижа и проблем за много домакинства и предприятия. Всеки иска да се наслаждава на перфектна температура в своя дом, не само през студените дни, а и през цялата година. Кабор Еоод, предлага широка гама от икономически ефективни системи за отопление. Между тях са различни видове термопомпи, извличащи топлина от въздуха, водата, геотермални помпи, помпи предаващи топлина от въздух към въздух и други.  Отопление с Газов Котел, Котли на твърдо гориво, Комбинирани системи със солар и газ, солар и твърдо гориво и т.н. и т.н. Има десетки начина за отопление през студените месеци, и изборът никога не е толкова лесен, поради редица фактори, като свободен капитал за инвестиция, място, време и др.

За да улесним изборът Ви или да обогатим поне представата Ви за различните методи за отопление, по-долу сме описали накратко какво представляват различните видове отоплителни инсталации.

Отопление с Термопомпа

отоплителни инсталаци с термопомпа

Термопомпите са първото нещо, за което се сещаме, когато става въпрос за избор на високоефективно, икономично и щадящо околната среда отопление. Защото енергията, която използва термопомпата, е практически неизчерпаема и предоставена напълно безплатно от природата около дома ни. Отоплителната система се нуждае от съвсем малко електрическа енергия за захранване и помпа, за да оползотвори тази енергия.

С термопомпена отоплителна система, Вие сте независими от нестабилните цени на фосилните горива като газ и нафта, осигурявате изключителен комфорт в дома си и също така активно допринасяте за опазване на околната среда и намаляване на вредните CO2-емисии.

Или най-кратко казано –  термопомпите изчерпват топлината от околната среда: от почвата, от подпочвените води, от въздуха. Според трите източника на топлинна енергия от околната среда: земя, подпочвена вода и въздух, са създадени три вида Термопомпи:

  • термопомпи земя-вода ( Геотермални);
  • термопомпи вода-вода;
  • термопомпи въздух-вода.

Вероятно мнозина ще се запитат, как е възможно да отнемем топлина от по-студено тяло (например от подпочвена вода с температура 12 °С) и да я предадем на по-топло тяло – водата в отоплителната инсталация, нарушавайки естествения природен закон за преминаване на топлината от по-топло към по-студено тяло? За да се случи това, ще трябва да изразходваме електроенергия за задвижване на термопомпата.

Обяснението се състой в това, че за всеки 1 kWh електоренергия, изразходван за задвижване на термопомпата, получаваме от нея 4-5 пъти повече топлинна енергия! Или просто казано –  внасяме 1 kWh електроенергия, а получаваме 4-5 kWh топлинна енергия! От тук следва и изводът, колкото по-ефективна е една термопомпа, толкова повече топлинна енергия ще получиме за всеки 1 kWh електроенергия.

Измерването на ефективността на термопомпата в режим на отопление се описва с т.нар. коефициент на трансформация COP (Coefficient Of Performance).  Който показва колко топлинна енергия ще получим от термопомпата при разход на 1 kWh електроенергия.

Например: Ако имаме термопомпа с COP = 4.8, това означава, че за 1 kWh електроенергия ще получим от нея 4.8 kWh топлинна енергия. Което е близо 5 пъти повече!

Именно затова термопомпените системи могат да ви спестят над 70% икономия на електроенергия за отопление, в зависимост от използвания вид термопомпа и от вида на отоплителните тела.

Отопление с Котли на твърдо гориво

Отоплителните котли на твърдо гориво, са съвременна и доста популярна алтернатива на отопление през зимните месеци. От своя страна те предлагат достъпно и същевременно ефективно отопление на дърва, въглища, пелети, брикети и др. Котлите са проектирани да работят, както с отворени, така и затворени горивни системи, с естествена или принудителна циркулация. При монтиране на подходяща горелка, може да работят с нафта, газ или на ток. Могат да се използват за отопление при едно- или двуетажни еднофамилни къщи, бизнес офиси и сгради, хотелски комплекси, обществени сгради, ресторанти, детски градини, училища и др. В зависимост от топлообменника, котлите могат да бъдат, чугунени или стоманени.

  • Чугунените котли са предназначени са за работа с въглища и дърва;
  • Стоманени котли – предназначени за работа на нафта, газ, дървесина или въглища.

 Също така от голямо значение за ефективната работа на котела, е изграждането на димоотводна система на отоплителния котел, към комина. Наличието на комин с добра тяга, е основна предпоставка за перфектно функциониране на отоплителния котел

Отопление с Котли на Пелети

отоплителни инсталации пелетен котел

Котлите на Пелети са разнообразни, с различни мощности и функционалности, като това ги прави подходящи за отопление както на еднофамилни къщи, така и на по-големи жилищни и административни сгради, производствени помещения и др. Съшевременно осигуряват голям комфорт на отопление сравним с условията, осигурявани от котлите на течно или твърдо гориво. Пелетните Котли имат висок коефициент на полезно действие (КПД), който е в границите 85 – 95% в зависимост от модела, някои производители на котли дават и по-висок КПД, които достига до 97%. Котлите на пелети могат да се разделят на три вида според горелката, която се използва за изгарянето на пелетите :

  • модели с вградена в тях горелка;
  • модели с външна горелка и
  • котли на твърдо гориво с монтирана горелка за пелети.

Котлите на твърдо гориво с монтирана горелка за пелети обикновени котли за дърва и въглища, независимо дали са стоманени или чугунени, на които се монтира пелетна горелка. Характерното в този случай е по-малката стойност на инвестицията, за сметка на ефективността.

Отопление с Котел на дърва

отоплителни инсталации с котел на дърва

Отоплението на дърва от години е традиционен и сравнително евтин метод за отопление. Още повече, че цените на този вид гориво, са подвластни на незначителни промени в сравнение с цените на фосилните горива и допринасят значително за намаляване на вредните СО2-емисии и опазване на околната среда.

Отоплителната мощност на котлите на дърва, варира в диапазон от 20÷80 kW. и разполагат с голям обем на бункера за гориво. Същевременно са удобни, лесни за монтаж, експлоатация и поддръжка.

За перфектна работа на котлите се изисква – професионално изпълнената инсталация и редовно, прецизно обслужване на системата. Работата на котела също така зависи от тягата на комина, т.е. от състоянието на самия комин и от температурата на димните газове, които директно влияят върху коминната тяга.

Повече модели Палетни Котли имат възможност за изгаряне на три вида горива: дърва, въглища и пелети – чрез фабрична универсална долна врата с изолация за преустойство на котела за монтаж на пелетна или горелка на въглища.

Полезни връзки