Слънчева инсталация за топла вода и отопление

При циркулацията си в отоплителната мрежа подгретият соларен флуид се охлажда и се връща през отворения трипътен вентил обратно в бойлера. От бойлера топлоносителят за отоплителния контур излиза с по висока температура. При достатъчно количество соларна енергия, разходите за отопление, през отоплителния сезон, намаляват чувствително.

При слънчевото подпомагане на отоплението, освен разхода на топла вода, трябва да се отчете и необходимата отоплителна мощност. Тя се определя от степента и вида на топлоизолацията на жилището или къщата. Енергията за подгряване на битова вода и тази за отопление на жилището се обобщават в обща отоплителна потребност. При оразмеряване на соларната система се цели соларният дял от общата отоплителна потребност да бъде задоволена в рамките до 30 %.

Слънчевите отоплителни системи са ефективен и отличен начин за намаляване на скъпите сметки за енергия по време на отоплителния сезон. Слънчевият Колектор работи паралелно с текущата ви отоплителна инсталация, за да може максимално ефективно да се оползотвори слънчевата енергия и за да се намали консумацията на използвания, друг основен начин на отопление: петрол, газ, ток или източници на енергия.


Обикновено при този тип комбинация на слънчеви системи за топла вода и отопление се  използват слънчеви вакуумно-тръбни колектори. За целта е необходим
подходящ бойлер и специално управление, за да може слънчевата топлина може да се използва за предварително подгряване на подаването към отоплителната инсталация. В този тип системи, бойлерът има два водосъдържателя един в друг: вътрешният служи за подгрятата битова вода, а външният за подпомагане на отоплението. Когато температурата на бойлера е над температурата на връщане от отоплителната инсталация, трипътният вентил превключва.

При превключен трипътен вентил и работеща помпа на отоплителния контур, се ползва топлина от бойлера за отопление. Температурата на връщане от отоплителната инсталация се повишава от по-високата температура на водата в бойлера. От бойлера слънчевата отоплителна енергия преминава през котела към отоплителната инсталация. Сензорите и датчиците на отоплителната инсталация разпознават, дали соларната топлина е достатъчна за загряване на радиаторите. Ако тя е недостатъчна, котелът доподгрява.