Какво представляват  Слънчевите инсталации за Топла вода?

Слънчевите бойлери – наричани още слънчеви системи за битова гореща вода – могат да бъдат особено икономически ефективен начин за генериране на топла вода за вашия дом.

Те могат да бъдат използвани във всяко едно населено място и всеки един климатичен пояс,  и горивото, които използват – пряка слънчева светлина – е Безплатно!

Как работят Слънчевите инсталации за Топла вода?

Използването на Слънцето, като метод на загряване на водата, е може би най-енергийно ефективния начин за производство на битова гореща вода, а най-хубавото като основен източник на енергия „слънчева светлина“ е безплатна. Т.н. Соларното загряване на водата е било използвано в продължение на много години в топли, слънчеви климатични зони, но може да работи също, и на по-студени населени места места, като в Северна Европа.

Соларните инсталации за гореша вода включват: резервоари и слънчеви колектори. Поделят се два вида слънчеви водонагряващи системи: активни, които имат циркулационни помпи и контрол и пасивни, които нямат циркулационни помпи и контрол

Активни слънчеви отоплителни инсталации за вода

Активни системи могат да бъдат или с директна циркулация или индиректна циркулация. Директните циркулационни системи, циркулират вода за битови нужди през колекторите към резервоара за съхранение. Те са най-подходящи за населени места с мек климат, където температурите рядко падат под нулата.

Индиректни циркулационни системи циркулират с незамръзваща топлопроводна (високо-топлинна)?? течност през колекторите и след това през топлообменник към резервоара. Те са предпочитани за инсталиране в населени места с студен климат, където тръбите по време на директната циркулация могат да замръзнат.

Пасивни слънчеви системи за топла вода

Пасивните Соларни системи обикновено са по-евтини, но по-малко ефективни. Те могат да бъдат или интегрирана колекторна система за съхранение или Термосифонна система. Интегрирана колекторна система обикновено се използва за подгряване на вода на конвенционален бойлер, и е най-подходяща за климат, където температурите рядко падат под нулата.

Термосифонните системи разчитат на естественатра конвекция да циркулира водата, така че резервоарът трябва да се намира на по-високо място от панелите на колектора – загрятата вода от панелите тече възходящо към резервоара, а по-студената вода се връща обратно, в колектора, за загряване.

Компоненти на Слънчева Инсталация за топла вода

Основните компоненти на всяка слънчева система за топла вода са: един или повече колектора за улавяне на слънчевата енергия и добре изолиран резервоар за съхранение.

Използват се основно три вида колектори плоски колекторни панели, интегрирани колекторни системи, както и вакуумно-тръбни колектори.

  • Плоските колекторни панели – имат тъмна абсорбираща плоча намираща се зад стъклен капак или полимер. Водата циркулира през тъмните тръби, които преминават през колектора. Докато слънчева светлина преминава през прозрачен капак, неговата топлина се поглъща от абсорбиращата плоча и тръбите и се прехвърлят към водата. Панелите на колекторите обикновено се монтират на покрива, с южно изложение, но могат, също така, да се монтират и на стена с южно изложение или на стойка на земята (както, когато се използват за отопление на басейн).
  • Интегрирани колекторни системи известни са още като „пакетни“ системи, които имат един или повече тъмни резервоара или тръбички, разположение вътре в изолирана кутия със стъклен или пластмасов капак. Те често се използват за подгряване на водата преди да влезе в конвенционалния за съхранение тип бойлер. Интегрираните системи също могат да бъдат комбинирани с допълнителен по-малък резервоар или обикновен бойлер за топла вода.

    Вакуумнотръбните колектори се състоят от паралелни редове стъклени тръби, съдържащи метална абсорбираща пластина, които поглъщат слънчевата топлина. Този тип колектори се използва за райони, в които има по-малко слънцегреене. Друго предимство е по-голямо производство на гореща през зимните месеци.

Разходите срещу Ползи на Слънчева система за гореща вода

Рентабилността на слънчевата инсталация за загряване на водата зависи от редица фактори, които трябва да бъдат оценени от опитен специалист
 
Тези фактори включват:
  • Количество използвана топла вода колкото по-голямо е използваното количеството топла вода в едно домакинство, толкова по-бързо соларната инсталация ще изплати, направената инвестиция с течение на времето. Този тип соларни инсталации обикновено са най-рентабилни за по-големи семейства, домове, предприятия и т.н. с високо потребление на гореща вода;
  • Разходите за изграждане на системата пасивни системи обикновено са по-евтини, но не могат да бъдат практически или достатъчно подходящи в много случаи;
  • Размер на достъпната колекторна площ Колекторната площ се определя от попадащото върху нея слънцегреене. То е измерено на годишна база за квадратен метър и варира в зависимост от съответния регион. Инсталацията работи най-добре на места с голямо количество слънцегреене, в идеалния случай, колекторът трябва да бъдат разположен на пряка слънчева светлина за максимално възможен брой часове всеки ден, така че изборът на правилното място е от решаващо значение за постигане на оптимална производителност;
  • Определяне на предварителната колекторна площ – Базова стойност за колекторите е 1 кв.м. колекторна площ да подгрява приблизително 60 литра вода;
  • Отчитане на изложението и наклона на покрива – Когато слънчевата инсталация ще се монтира на място, което се различно от оптималните условия за монтаж, т.е. южно изложение, наклон от 30° до 45°, размерът на колекторната площ се изчислява със съответен корекционен фактор;

Съотношението между соларния добив    спрямо общата потребност от битова гореща вода дава дела на соларното покриване на нуждите от топла вода. Соларните инсталации за подгряване на битова вода се оразмеряват по такъв начин, че през лятото да се достига дял на соларно покриване на потребностите от 100%.

Тъй като през зимата слънцето грее по-кратко време и по-малко интензивно, делът на соларното покритие на нуждите от топла вода за цялата година (сумарно) е около 70%. Колкото по-висок е по-висок е този дял, толкова по-малко фосилна енергия трябва да се употреби за подгряването.