Звездната двойка в Соларната Оптимизация: Слънчеви инсталации с Газов Кондензен Котел

Когато домакинството използва повече топла вода, отоплителната система преминава в Stand-by режим, но не се включва веднага. Така водата в бойлера може за кратко време след това да бъде доподгрята със слънчева енергия.
 
Всяка комбинирана слънчева система работи с подпомагане от допълнителен топлоизточник, тъй като цялостният комфорт за отоплението и топлата вода, трябва да бъдат гарантирани, при всякакви метеорологични условия. Ако вече сте взели решение да комбинирате Вашата соларна инсталация с газов кондензен котел, то Вие използвате не само безплатната енергия на слънцето, но допълнително и високата енергийна ефективност на кондензната газова техника.

В последно време все повече нашумява комбинацията от газов кондензен котел и слънчева система, което в интерес на истината е чудесно нещо. Благодарение на иновативната функция за соларна оптимизация на новите управления се спестяват допълнителни разходи от 15% до 30% за подгряването на битова вода.

Комбинация между Солар и Газов Котел функционира по следния начин: щом котелът и слънчевите колектори заработят, сензорното управление започва да събира емпирични данни за метеорологичното време и местоположението. Сутрин, след като слънцето огрее, управлението разпознава подгряването на колектора и изчислява моментния соларен добив.

Получената стойност се сравнява с вече изчислените предварително емпирични данни. Соларното управление изчислява каква е вероятността, този соларен добив да стигне за подгряването на битовата вода. Ако вероятността за подгяване на битовата вода е достатъчно голяма, управлението позволява температурата в обемния бойлер да падне до 60 градуса, като температурата може да се настрои индивидуално и на по-ниска стойност минимално до 45 градуса или спрямо предпочитанията на домакинството.

Избор на Активна или Пасивна Слънчеви Инсталации с Газов Кондензен Котел

Едно от най-енергоефективните системни решения на бъдещето е комбинацията от икономичната кондензна газова техника със слънчевата енергия – защото и двете технологии се радват на челни позиции по отношение на ефективност, икономичност, екологичност и комфорт. Този тип инвестиция в система с възобновяеми източници, каквато е слънчева, Ви дава независимост от растящите цени на горивата и продължава да служи много години, след като се е изплатила. А най-хубавото от всичко е, че тя подпомага работата на газовия котел и по този начин удължава неговия експлоатационен живот.

Има два вида Слънчеви Инсталации: Активни и Пасивни, които могат да се комбинират с Кондензен Газов Котел:

Активна Слънчева система с Газов Конденз Котел

 

Защо да изберем Активната Слънчева Система с Газов Котел?
 
Тази комбинация изразходва възможно най-малко газ за подгряването на битова вода, като се запазва същевременно високият комфорт на топлата вода. А това е възможно само с перфектна синхронизация между отоплителния котел и слънчевата система.

Как работи този тип Соларо-Газова Инсталация?

В момента, в който инсталацията бъде пусната, интелигентното й управление започва да събира емпирични данни за метереологичното време и местоположението и въз основа на тази база изчислява каква е вероятността, колекторите да поемат достатъчно слънчева енергия, така че да не е необходимо доподгряване от друг източник на енергия.

Ако слънчевия сензор изчисли, че вероятността за слънцегреене е достатъчно голяма, за да стигне за подгряването на битовата вода, управлението регулира спрямо това и подтиска доподгряването от котела.

Пасивна Слънчева Инсталация с Газов Кондензен Котел

Пасивна соларна оптимизация при системи с подпомагане на отоплението.

Много често сме били свидетели на следната ситуация: Настройвате отоплението на уютна температура, а през деня стаите се загряват повече, отколкото преди това е било настроено. Това се дължи на слънцегреенето, което – и през зимните месеци – през деня е значително голямо и по този начин допълнително загрява помещението отвън.

При този тип системи, със соларно подпомагане на отоплението, подобрената техника за регулиране може да се използва и тази пасивна топлина, влизаща чрез слънчевите лъчи през южните прозорци.
 
Системата в този случай взима предвид обусловеното от слънцето загряване на Вашата къща. Системата изчислява, през площта на насочените на юг прозорци, количеството слънчева енергия, която допълнително загрява помещението и съответно намалява температурата на отоплението. Това не само спестява енергия за отопление, а се грижи и за по-равномерни температури в жилищните помещения.