Фотоволтаични системи

Кабор Еоод, e българска фирма, специализирана в областта на соларните системи за производство на електроенергия.

Предлагаме: проектиране, интегриране и инсталиране на малки, средни и големи фотоволтаични системи, включващо всички етапи по планиране, доставка и монтаж на соларните модули на различни доказали се във времето производители.

Всяка една фотоволтаична соларна инсталация се изработва по индивидуален проект, спрямо нуждите на инвеститора, като след всеки завършен успешно проект, ние издаваме необходимите декларации за качество и сертификати за въвеждане в експлоатация и гаранции за извършените работи.

Автономна фотоволтаична система

Автономна фотоволтаична система е всяка енергийна система, която не е свързана с електропреносната мрежа и осигурява пълна енергийна независимост. Разликата между мрежовата соларна система и атвономната е, че Автономната работи изцяло независимо от електроразпределителната мрежа и се използва само за собствена консумация. Компонентите на автономната фотоволтаична централа са: Фотоволтаични панели, Соларен контролер, Акумулаторен блок, Соларен инвертор.

При проектирането на една автономна система, трябва да се вземат под внимание множество фактори: Как ще бъде използвана енергията (сезонно целогодишно), какви електрически уреди ще захранва, кога и колко време ще работят консуматорите на, електрическа енергия, къде се намира обекта и др.

Автономна фотоволтаична система е всяка енергийна система, която не е свързана с електропреносната мрежа и осигурява пълна енергийна независимост. Разликата между мрежовата соларна система и атвономната е, че Автономната работи изцяло независимо от електроразпределителната мрежа и се използва само за собствена консумация. Компонентите на автономната фотоволтаична централа са: Фотоволтаични панели, Соларен контролер, Акумулаторен блок, Соларен инвертор.

При проектирането на една автономна система, трябва да се вземат под внимание множество фактори: Как ще бъде използвана енергията (сезонно целогодишно), какви електрически уреди ще захранва, кога и колко време ще работят консуматорите на, електрическа енергия, къде се намира обекта и др.

Мрежова фотоволтаична система

Мрежова фотоволтаична система е тази, която работи в синхрон с електропреносната мрежа, т.е тя произвежда енергия, само когато е налична връзка с електрическата мрежа. Мрежовите соларни системи са най – често срещаният и рентабилен вариант подходящ, както за всяко ено домакинство, така и за индустрията.

Предимствата са намаляване на сметките за ток (могат да се постигнат резултати от порядъка на 30-85% спестяване на енергия на годишна база, при правилно оразмеряване на системата), дългосрочна инвестиция с бърза възвращаемост, по-малко предварителни разходи, отколкото автономните или хибридните инсталации, по-гъвкава – ако не разполагате с достатъчно място за поставяне на повече фотоволтаични панели, като за начало не е задължително да инсталирате цялото количество панели, които ще са ви необходими, за да покриете всичките си енергийни нужди веднага, в последствие винаги може да се добавят още слънчеви панели, така да добиват още повече ел. енергия и да намалят още повече зависимостта от енергото.

Основни компоненти на мрежовата соларна система: Соларни панели, Мрежов инвертор, Система за мониторинг. Този тип соларни системи имат два метода на работен режим: Цялото количество произведена енергия да се отдава към мрежата на ЕРП и да бъде- Продаване на ел. енергия или произведената ел. енергия да се използва само за собствена консумация.

Хибридна фотоволтаична система

Хибридна фотоволтаична система е тази, която има два източника на електрическа енергия – връзка с електропреносната мрежа и акумолатири. Хибридната слънчева система дава възможност сами да решавате и контролирате, кога и колко електрична енергия да произвеждате. Как и кога да се използава и как да се съхранява. Предимствата на този тип фотоволтаична система са решение, както за домакинствата, така и за предприятията, като дава възможност да се придобие независимост от електро дружествата.

Компонентите на хибридната соларна система са: Фотоволтаични панели, Соларен контролер, Акумулаторен блок, Соларен хибриден инвертор, Система за мониторинг и контрол. Вторият източник на електрическа енергия ( ел мрежа, ветрогенератор, бензинов/дизелов агрегат).

Хибридните инсталации, комбинират възможностите на автономните и мрежовите централи. Хибридните централи взаимстват, най–доброто от двата типа централи. Тези системи могата да комбинират енергията от акумулатора и електропреносната мрежа, но и също така да работят изцяло автономно.

Полезни връзки

©2022. Kabor Ltd. All Rights Reserved.