Газови хибридни системи

Какво представлява хибридната система за отопление/охлаждане?

Когато в една стандартна системата, работят два източника на отопление/охлаждане, на практика представлява хибридна система.

Хибридните системи са идеално решение за нови жилища или реновиране на такива съществуващи, с интегрирани системи за отопление, охлаждане и битова гореща вода в съответствие с европейските стандарти относно използването на възобновими източници на енергия. Те са проектирани да се комбинират с термопомпи, соларни или фотоволтаични системи, с намалени изисквания към пространството, което ги прави подходящи за малки и големи апартаменти и къщи. 

Тези хибридни системи изискват по-високи инвестиционни разходи в сравнение с конвенционалните системи, но срока за възвращаемост на инвестициите е в рамките на 3-5 години или дори по-малко предвид потенциалните годишни икономии достигащи 30-50%.

 

Сплит термопомпа въздух-вода, комбинирана с газов кондензен котел

Хибридните системи се характеризират с най-съвременна технология, която съчетава високоефективен газов котел с термопомпа за възобновяема енергия. 

Системата работи по следния начин: Сплит термопомпата въздух-вода за отопление/охлаждане,  използва ефективно наличната топлина на въздуха в околната среда, за отопление и охлаждане през не особено студените пролетни и есенни месеци, а когато външните температури се понижат до мразовити стойности, се включва газовият кондензен котел с високи резерви на мощност.

Този тип система се състой от комбиниран газов котел, който е монтиран на закрито, заедно с термопомпа, която е разположена отвън. Вътрешният модул на термопомпата и газовият котел могат да бъдат монтирани на стената един до друг или отделно един от друг, което позволява висока степен на гъвкавост при монтажа.